Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Şube Müdürlerimiz

 

Hayati Koçer (İnşaat Y.Mühendisi) Melih Ayhan (İnşaat Mühendisi)
İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü & Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Sorumlu Şube Müdürü Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü
   
Murat Onat (Y.Mimar) Yasemin Demirörs (Jeoloji Y. Mühendisi)
Yapı Denetimi ve Yapı Malz. Sorumlu Şube Müdürü ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürü & Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürü
   
Atilla Turhan (İnşaat Teknikeri) Mahmut Er (Elektrik Teknikeri)
Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü & Yerel Yönetimlerden Sorumlu Şube Müdürü Bilgi Tek., İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Sorumlu Şube Müdürü