Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI (İDEP)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) tamamlandı.

Eylem Planı ile enerji verimliliğine yönelik teşviklerin yüzde 100 artırılması, sanayi sektöründe üretilen GSYH başına eşdeğer karbondioksit yoğunluğunun azaltılması, kamu binalarında enerji tüketiminin yüzde 20 azaltılması, karayolu yerine demir ve deniz yollarına ağırlık verilmesi, su kaynaklarının bütüncül yönetimi planlanması, afetler için tatbikat yapma düzeyine çıkılması kararları alındı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ilgili tüm Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademisyenler ile uluslararası örgütlerin katılımı ile hazırlanan İDEP tamamlandı.

İDEP ile enerji, binalar, ulaştırma, sanayi, atık, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ve uyum başlıkları altında iklim değişikliği ile mücadele için alınacak önlemler belirlendi.

İDEP'in Türkçe versiyonu

Belediyelerce izlenecek eylemler    

Valiliklerce izlenecek eylemler