Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü