Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

2020 YILI ATIK BEYANI VERME SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

19 Şubat 2021

2020 YILI ATIK BEYANI VERME SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

          Her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9. maddesi (ğ) bendi gereğince, Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/ Atık Beyan Sistemi (TABS), 2019 yılı beyanı için Bakanlığımızca 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatılacaktır. Bugüne kadar bazı tesislerin atık beyanı yapmadıkları, bazılarının da beyanlarını girdikleri, ancak beyanlarını onaylamadıkları görülmüştür.

Bu sebeple;

1) https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris adresinde yer alan Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne (EÇBS) e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak, aktif değil ise, firma ve tesis kaydı yapıldıktan sonra, en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) üzerinden atık beyanlarının yapılması,

2) Veri girişleri yapılırken, stokta yer alan atık miktarları da dikkate alınmak suretiyle, doğru atık kodu ve miktarının beyan edilmesi,

3) Tıbbi atık üreten tesislerin beyanlarını eksiksiz olacak şekilde yapması,

4) Beyan işlemleri onaylandıktan sonra bir çıktısının alınarak, kaşelenip imzalandıktan sonra, ilgili idare tarafından istendiği takdirde ibraz edilmek üzere 5 yıl süre ile saklanması,

5) Bakanlığımızca uygulamaya yönelik değişikliğe gidilmediği sürece, her yıl 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında söz konusu beyan işlemlerinin yapılmaya devam edilmesi,

6) EÇBS ve Atık Yönetim Uygulaması'nda mükerrer kaydı olan tesislerin, mükerrer olan tesislerini kapatmak üzere gerekli resmi müracaatı İl Müdürlüğümüze yapmaları,Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır